ANALIZA LABORATORYJNA OLEJÓW I SMARÓW

analiza laboratoryjna olejów i smarów

Informacja o kondycji fizycznej środka smarnego

Mają na uwadze jak bardzo istotny jest bezawaryjny ruch maszyn i urządzeń wszelakich linii produkcyjnych przedstawiamy kompleksową ofertę obejmującą badania olejów i smarów. Odpowiednio dobrane i systematycznie wykonywane analizy olejowe informują o kondycji fizyko-chemicznej środka smarnego.

Informacja o kondycji technicznej maszyn

Na podstawie informacji o kondycji fizyko-chemicznej środka smarnego, mozna wyciągnąć wiele wniosków, zastrzeżeń i schematów dalszych działań aby zniwelować ryzyko powstania awarii maszyny bądź urządzenia. Ponadto systematyczne analizy informują o stanie technicznym smarowanych podzespołów.

Skutki zużywania się środka smarnego

Głównym skutkiem zużywania się środka smarnego są zmiany właściwości przeciwzużyciowych i przeciwkorozyjnych, które składają się na całość parametrów określających ich jakość, dlatego też niezbędna jest ich okresowa ochrona.

Korzyści

informacja techniczna

Informacje o stanie technicznym maszyn

informacje o zanieczyszczeniach

Informacje o zanieczyszczeniach

zmniejszenie kosztów

Kontrolę nad planowaniem i strategią produkcji

szybka reakcja

Szybka reakcja w sytuacji zaburzenia pracy układu

badania olejów i smarów

Analiza środków smarnych

Wykonujemy analizy środków smarnych olejów przekładniowych i hydraulicznych w zależności od oczekiwanych informacji proponujemy analizę podstawową bądź rozszerzoną.

MOŻLIWOŚCI DIAGNOSTYCZNE

możliwości diagnostyczne

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO MASZYNY

Badanie laboratoryjne

Do badania laboratoryjnego niezbędne są próbki o pojemności 250 ml. Badanie, analiza danych i sporządzenie raportu trwa 7 dni roboczych od dnia dostarczenia próbek.

Każdy raport zawiera dokładny opis, wnioski i zalecenia dotyczące dalszych czynności związanych z diagnozowaną instalacją hydrauliczną.

Wykonujemy analizy środków smarnych: turbin, przekładni, układów hydraulicznych, pomp, sprężarek, maszyn papierniczych, układów cieczy zaporowych, układów olejów grzewczych i chłodniczych, transformatorów.

Zakres podstawowy układów hydraulicznych oraz przekładniowy bez układu filtracji

Zakres podstawowy układów hydraulicznych oraz przekładniowych bez układu filtracji, obejmuje dane dotyczące:

 • zawartości cząstek ferromagnetycznych
 • lepkości kinematycznej w 40°C
 • liczbie kwasowej
 • zawartości wody
 • klasie czystości

 

Zakres rozszerzony układów hydraulicznych oraz przekładniowy z układem filtracji

Zakres rozszerzony układów hydraulicznych oraz przekładniowych z  układem filtracji, obejmuje dane dotyczące:

 • zawartości pierwiastków
 • zawartości cząstek ferromagnetycznych
 • wyglądzie zewnętrznym
 • lepkości kinematycznej w 40°C i 100°C
 • wskaźniku lepkości
 • oksydacji (zawartości produktów starzenia)
 • liczby kwasowej
 • zawartości wody
 • klasy czystości
 • klasyfikacji cząstek zanieczyszczeń i zużycia pod kątem pochodzenia: zmęczeniowe, adhezyjne, ścierne, stałe
 • widmie IR (określenie czystości chemicznej oleju – porównanie z olejem świeżym)

Tańsza i jednorazowa metoda sprawdzenia stanu technicznego łożysk

Analiza wyników pozwala na uzyskanie pełnej informacji o stanie oleju. Poprzez dogłębną analizę cząstek występujących w oleju (m.in. pochodzenia cząstek, zawartości produktów starzenia, stanie dodatków uszlachetniających, zawartości wody, wielkości wskaźnika lepkości, udziału poszczególnych pierwiastków) w połączeniu z informacjami dotyczącymi instalacji, możemy określić i zlokalizować źródło problemów, niemożliwych do sprawdzenia w żaden inny sposób.

widmo FTIR
fotografia membrany
widmo FTIR

WIDMO FTIR

fotografia membrany

ZDJĘCIE MEMBRANY

BADANIE KLASY CZYSTOŚCI OLEJU

Klasa czystości oleju. Parametr określający czy poziom zanieczyszczeń jest groźny dla instalacji

Klasa czystości oleju, to jeden z najważniejszych parametrów, pozwalający m.in. na określenie czy występujący w instalacji poziom zanieczyszczeń jest dla niej zagrożeniem.

Posiadamy przenośne urządzenie, przy pomocy którego badamy olej na stanowisku. Urządzenie jest kalibrowane i certyfikowane wg normy PN ISO 4406.

Do wykonania pomiaru wymagane jest min. 250 ml oleju. Badanie trwa kilka minut, analiza danych i sporządzenie raportu trwa do 2 dni roboczych.

badanie klasy czystości oleju
raport analizy czystości oleju

TABELA 1

Przykładowy raport analizy klasy czystości oleju

wartości klasy czystości dla różnych układów

TABELA 2

Typowe wartości klasy czystości dla różnych układów

Co możesz zyskać dzięki zastosowaniu analizy laolatoryjnej olejów i smarów?

Korzystając z naszych usług można otrzymać informację o stanie fizyko-chemicznym środka smarnego co pozwoli na:

 • zmniejszenie awaryjności maszyn i urządzeń
 • wydłużenie okresów eksploatacji olejów i smarów
 • prostsza i przejrzysta informacja o stanie maszyn
 • ograniczenie kosztów eksploatacji
 • obniżenie kosztów związanych z awarią podzespołów

 

Materiały do pobrania:

KONTAKT

DZIAŁ DIAGNOSTYKI PRZEMYSŁOWEJ

Diagnostyka maszyn
Diagnostyka drganiowa
Analiza laboratoryjna olejów i smarów
Diagnostyka ultradźwiękowa

   Zapytanie ofertowe