DIAGNOSTYKA
DRGANIOWA

diagnostyka drganiowa

Diagnostyka drganiowa - wibrodiagnostyka

Diagnostyka drganiowa inaczej wibrodiagnostyka, to bardzo szeroko rozwinięty system badający drgania newralgicznych podzespołów (np. łożysk) w czasie rzeczywistym. Metoda wibro-akustyczna pozwala uzyskać i dokładnie przeanalizować drgania niemal ze wszystkich zjawisk jakie towarzyszą maszynie podczas pracy.

Unikalne rozwiązania

System ten jest unikalnym rozwiązaniem, pełni funkcję przetwarzania danych, ich analizy i prezentacji. Głowica pomiarowa umożliwia pomiar drgań w trzech kierunkach, w bardzo szerokim paśmie częstotliwości (0.4Hz -20kHz). Urządzenie może pełnić także rolę kamery termowizyjnej, wyświetlając obraz termiczny w zakresie temperatur -50°C do 300°C.

Specjalistyczne oprogramowanie

Specjalistyczne oprogramowanie gromadzi informację pomiarowe w mobilnej bazie danych. Po przetworzeniu, prezentuje je w czytelnej formie na ekranie. Metoda ta pozwala na monitoring stanu technicznego elementów maszyn, takich jak łożyska czy elementy układu przeniesienia napędu.

Korzyści

informacja techniczna

Szybka informacja o stanie technicznym

bezinwazyjna metoda pomiaru

Bezinwazyjna metoda pomiaru

lokalizacja przyczyny

Lokalizacja przyczyny hałasu i spadku mocy

efektywna praca

Zmniejszenie kosztów i czasów przeglądów

specjalizowane oprogramowanie

Oferujemy sprawdzenie stanu technicznego maszyn techniką wibroakustyczną

Nasz diagnosta przemysłowy do 48h wykona pomiary stanu łożysk maszn kluczowych. W ciagu tygodnia raport będzie gotowy.

SPRAWDZENIE STANU TECHNICZNEGO MASZYNY

Tańsza i jednorazowa metoda sprawdzenia stanu technicznego łożysk

Sprawdzanie stanu technicznego maszyny w metodzie drganiowej sprowadza się do zweryfikowania stanu drganiowego na jej węzłach łożyskowych. Jest to tańsza i jednorazowa metoda sprawdzenia stanu technicznego łożysk, co stanowi alternatywę dla bezprzewodowego systemu diagnostyki maszyn i urządzeń.

Zalecamy wykonywanie przeglądów nie później niż co kwartał.

miejsca pomiarowe maszyny
typowy raport pomiarowy

Co jeszcze znajduje się w raporcie

W raporcie znajduje się opis metody pomiarowej, parametry maszyny oraz w przypadku kolejnych pomiarów, wykresy narastania wybranych poziomów drgań i wykresy widm.

Wnioski i zalecenia prezentowane są w formie czytelnej dla każdej maszyny bądź urządzenia. Wszystkie pomiary porównywane są według zaleceń normy drganiowej ISO.

Co możesz zyskać dzięki zastosowaniu diagnostyki drganiowej?

W przypadku badań z wykorzystaniem wibrodiagnostyki  istnieje możliwość wykrycia uszkodzeń typu:

 • Nadmierne niewyrównoważenie wirnika
 • Mimośrodowość
 • Nieosiowość
 • Zgięcie wału
 • Nadmierne luzy łożyskowe
 • Luzy mechaniczne
 • Uszkodzenie przekładni napędowej
 • Uszkodzenia łożysk
 • Przycieranie części zespołu wirnika o części korpusu
 • Zakłócenia elektryczne i magnetyczne
 • Rezonanse
 • Uszkodzenie sprzęgła
 • Uszkodzona łopatki wirnika
wykres 1
aplikacja powierzchniowa
wykres 1

WYKRES WIDMA

Widmo sygnału drganiowego maszyny o zmiennej prędkości obrotowej.

aplikacja powierzchniowa

PRZEBIEG CZASOWY

Przebieg czasowy zarejestrowany przez detektor ultradźwiękowy dla badanego węzła łożyskowego.

Materiały do pobrania:

Diagnostyka wibroakustyczna maszyn i urządzeń

Uszkodzenie maszyny przemysłowej może znacząco wpłynąć na obniżenie wydajności produkcji, a nawet kompletne jej zatrzymanie do czasu usunięcia usterki. Do najczęściej występujących awarii, które może wykryć analiza drgań, należy między innymi nieosiowość, mimośrodowość, niewyrównoważenie wirnika, zgięcie wału, uszkodzenie przekładni napędowej czy luzy mechaniczne. Jedynie szybkie wykrycie wady daje szansę na sprawne przeprowadzenie naprawy i przywrócenie maszynie pełnej sprawności. Przekonaj się, że warto profilaktycznie zlecać pomiary wibroakustyczne w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Wibrodiagnostyka przemysłowa

W przypadku dużych firm produkcyjnych bardzo ważna jest wydajność całego zespołu maszyn. Wyliczone i oszacowane z góry wyniki nie pozwalają na jakiekolwiek przestoje, dlatego nagła awaria maszyny może przynieść ogromne straty. Aby uniknąć konsekwencji wynikających z zatrzymanej produkcji, warto postawić na profilaktyczne działania pozwalające na bieżąco monitorować stan poszczególnych urządzeń. Wibroakustyka maszyn w czasie rzeczywistym bada drgania występujące w newralgicznych podzespołach, na przykład w łożyskach lub elementach układu przeniesienia napędu. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz ograniczyć wydatki na przeglądy parku maszynowego, a jednocześnie sprawdzać stan urządzeń w sposób nieinwazyjny. Zapraszamy!

Pomiar drgań mechanicznych, czyli sprawna i bezinwazyjna kontrola maszyn

Przestarzałe techniki kontroli stanu maszyn przemysłowych wymagały zatrzymania pracy, by dokonać przeglądu. Proces ten, podobnie jak awaria urządzenia, powodował przestój w produkcji i obniżał wydajność hali. Diagnostyka wibroakustyczna pozwala ustalić stan techniczny bez jego zatrzymania czy demontażu, ponieważ jest w pełni bezinwazyjna. Możliwe jest natychmiastowe zlokalizowanie przyczyny hałasu sugerującego awarię, jak również spadku mocy. Dodatkowo dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem, dzięki któremu możliwe jest przechowywanie informacji pomiarowych w bazie danych i ich porównywanie przy kolejnych przeglądach. Z doświadczenia wiemy, że pomiar drgań mechanicznych najlepiej jest powtarzać co kwartał, a nawet częściej. Dzięki temu możesz wykryć wadę maszyny na długo, zanim stanie się zbyt poważna, by ją naprawić.

Diagnostyka wibracyjna urządzeń przemysłowych

Zakłócenia elektryczne lub magnetyczne, uszkodzona łopatka wirnika, rezonanse, usterka sprzęgła bądź łożyska, niesprawna przekładnia napędowa, zbyt duże luzy łożyskowe czy niewyrównoważony wirnik to tylko kilka awarii, jakie mogą występować w rozmaitych maszynach przemysłowych. Pomiary wibroakustyczne pozwalają bezinwazyjnie, bez demontażu, zlokalizować przyczynę usterki, a tym samym sprawnie ją usunąć. Drgania o określonych częstotliwościach towarzyszą pracy wielu podzespołów maszyn przemysłowych, a wartości odbiegające od normy umożliwiają określanie, co dokładnie uległo uszkodzeniu. Skontaktuj się z nami, by diagnosta przeprowadził analizę drgań i przygotował dla Ciebie szczegółowy raport. Zapraszamy!

KONTAKT

DZIAŁ DIAGNOSTYKI PRZEMYSŁOWEJ

Diagnostyka maszyn
Diagnostyka drganiowa
Analiza laboratoryjna olejów i smarów
Diagnostyka ultradźwiękowa

   Zapytanie ofertowe